artist statement

Overheersend in mijn werk is mijn leefwereld, sterk autobiografisch van insteek. De beeldende vertaling daarvan draagt altijd een grote inhoudelijke context in zich.

Soms wordt deze specifieke context gelinkt aan universele thematieken waardoor de beeldende uitwerking een bevreemdend karakter krijgt en de directe leesbaarheid van de zuiver inhoudelijke context vervaagt. Door mijn context in relatie te brengen met meer herkenbare thema’s, tracht ik de drempel voor een open ervaring te verlagen en zo toegang te verlenen tot mijn complexe wereld.

Voor de beeldende transformatie van mijn gedachtengang maak ik hoofdzakelijk gebruik van bestaande vormelijke elementen en voorwerpen. Ze worden gebruikt als metafoor die door associatie voor mij een eenduidige inhoudelijke invulling krijgen. De uitwerking van de concepten gebeurt in diverse materialen, weloverwogen gekozen in functie van hun pure zeggingskracht en thematische verbondenheid.

Vorm in zijn puurheid heeft me al van kindsbeen af mateloos geïnspireerd. Eenvoud, verstilling, spanning, dynamiek inspireren me eindeloos bij het zien en ervaren van vormen, temeer omdat het in hun eenvoud vaak allesomvattend is in relativiteit.

Het verzamelen van bestaande voorwerpen, zonder voorafgaandelijke intentie waartoe deze zullen dienen, is altijd een organisch gebeuren geweest.
Het gebruik van deze bestaande elementen daagt me uit om binnen deze vormelijke begrenzing beeldend het maximale te bereiken.

Een constante in mijn werkmethodiek is de wederkerende zoektocht naar verbondenheid en openheid in transparantie tussen mij en mijn medemensen, maar ook tussen mij en de mededingen in de voor mij “moeilijke” wereld rondom mij.
Het is via mijn beeldtaal en de daaraan onlosmakelijk verbonden inhoudelijke context allerminst de bedoeling om belerend te zijn. Integendeel, het is eerder een vrijblijvende uitnodiging om het werk te ervaren.
Ik vind het als kunstenaar allerminst belangrijk dat mijn werk éénduidig leesbaar is. Veel interessanter zou zijn te mogen ervaren dat - ondanks het sterk interpreteerbaar karakter van mijn uitingen - diepere identificatie mogelijk is.

Petrus Vanlessen